ජංගම දුරකථන
+86 15653887967
විද්යුත් තැපෑල
china@ytchenghe.com